Generalforsamling

Generalforsamling ,  den 18. marts 2022.

Åbning af generalforsamlingen.

Kirsten åbnede generalforsamlingen. General forsamlingen er lovlig og gyldig da annoncen har været i avisen til tiden.

Valg af referent. Bestyrelsen har forslået Hannah og det er godkendt.

Valg af stemmetællere. Annemarie og Hanni blev forslået og de sagde ja, og det blev godkendt.

Valg af dirigent. Birgit Krøyer blev forslået og det blev godkendt.

Formandens beretning. Beretning fra Kirsten.

Den 10/6-21, startede jeg som formand for Singleklubben i Næstved, det var en opstart med lidt turbulens, men jeg fik en god opbakning af bestyrelsen til at få gjort et drastisk skrid, for at kunne få ro og fred, den opbakning vil jeg gerne takke Jer for, uden den, havde vi ikke den ro i klubben, som vi nyder i øjeblikket.

Der har været rigtig mange ting som jeg nu skulle sætte mig ind i, og her har Mogens og Hannah været utrolige tålmodige, jeg skulle lære at, gå på vores mail/hjemmeside, booke lokaler, og nu også vores Facebook, der er meget endnu at lære, jeg er slet ikke færdig, Mogens skal lære mig at sætte billeder ind på hjemmesiden.

Vi har haft nogle gode aktiviteter, bla., til Waves afslutning i Vordingborg, Vikingeskibsmusset, Stevnsfortet, Ny Storstrømsbro, vi har været en tur i biografen, vi så filmen, ”Trøffeljægeren”.

Vi havde en rigtig god sommerfest hos Mogens 3/7-21, det var godt vejr, der var en god buffet fra Bilka, rigtig mange var flinke til at hjælpe til med at få det hele til at glide, og det med at mange hjælper til, er så dejligt og positivt.

Julebanko, som klubben holdt den, 2/12, 2021, var jeg på bar bund, MEN så er det jo godt at Ib og Mogens har MEGET styr på de opgaver omkring det, så jeg var lidt med på sidelinjen, men det var sådan set Mogens, Ib og Niels der havde styr på det, og heldigvis var der også hjælp af Henrik, så I skal alle have tusind tak.

Mogens havde, Nytårsaften, åbnet sit hjem, til dem som ønskede det, og på det tidspunkt var der Covid-19 smitte i omløb, så det blev et lille sluttet selskab.

Klubben går ud og spiser et sted, en gang hver måned, vi har været mange steder, nogle gode, andre knap så gode, her går mine tanke til Udby Kro, det var lidt af en fuser, så herefter, vil vi nok undersøge stedet lidt mere grundigt, før vi vover at invitere klubben med.

Klubbens bowling/mad klub køre godt, der er god tilmelding, det er en fast gruppe som kommer der.    En lille NB., har I set vores nye flag?

Ellers vil jeg, som afslutningsvis, sige en stor tak til alle Jer, som gør at klubben er et godt sted at være.                             Tak for ordet.

Fremlæggelse af regnskab. Mogens fremlagde regnskabet punkt for punkt og det blev godkendt.

Fremlæggelse af budget.

Mogens fremlagde budget og det blev godkendt.

Fastsættelse af kontingent. Det er uændret. Prisen er 275 kr. for et år.

Indkommende forslag. Ingen forslag er kommet ind.

Valg.

 Mogens blev genvalgt. Ingen andre ønskede at stille op. Der blev klappet for Mogens.

Ib blev genvalgt. Ingen andre ønskede at stille op. Der blev klappet for Ib.

Annemarie blev genvalgt som bilagskontrollant. Ingen andre ønskede at stille op. Der blev klappet for Annemarie. Suppleant som bilagskontrollant. Hanni blev forslået og hun sagde ja og der blev klappet for Hanni.

Eventuelt.

Kirsten havde forslag om at tage til Vordingborg festuge i uge 28.

Kirsten havde forslag om foreningernes dag den 3. september på Rådmandshaven i Næstved og ønsker input fra medlemmerne hvordan dagen skal indeholdes.

Kirsten takkede for god ro og orden.

_____________________________________________________

Personer som bestyrelsen består af i 2022.:

Formand: Kirsten Gjedde

Kasserer: Mogens Rasmussen

Bestyrelsesmedlem: Niles Lundby

Bestyrelsesmedlem: Hannah Enghoff

Bestyrelsesmedlem: Ib Jensen

Suppleant: Birgit Krøyer

Bilagskontrollant: Annemarie Larsen

Supp. Bilagskontrollant: Hanni Seidelin

_______________________________________________________________

Generalforsamling den 10 juni 2021 i lokale 217 på Grønnegades Kaserne.
Dagsorden.

1. Generalforsamlingen blev åbnet.

2. Valg af Dirigent   Kirsten Gjedde foreslået og godkendt.

3. Valg af referant og 2 stemmetællere   Bestyrelsen foreslog Hannah blev godkendt som referant.
Annemarie og Hanni blev valgt som stemmetællere.

4. Formandens beretning  Det har været et mærkeligt år på grund af Corona. Vi har desværre mistet et par medlemmer på den bekostning. Men nu er vi på vej fremad.
Der er 3 der gerne vil genvælges, men det er op til jer. vi peger på Kirsten Gjedde som ny formand.

5. Fremlæggelse af regnskabet  Mogens fremlagde regnskab. Alle beløb blev fremhævet.
Der er lidt uforudset udgifter bladet andet for annoncer af generalforsamlingen der blev udsat til en anden dag, og derfor en ny annonce med ny data.

6. Fremlæggelse af budget. Mogens fremlage budget. Henrik nævnet at det var godt vi havde kontanter, da det tog 6. måneder at blive godkendt i banken før vi kunne røre kontoen igen i banken. Budget blev godkendt.

7. kontingent  Beløbet er uændret 275 kr. for et år.

8. Behandling af indkommende forslag  Der er ingen forslag.

9. Valg af formand, bestyrelse medlemmer og suppleant.  
Kirsten blev foreslået som ny formand og det blev godkendt.
Bestyrelsesmedlem Hannah er på valg og blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Niels er på valg og blev genvalgt.
Suppleant Birgit Krøyer blev genvalgt.
Bilagskontrollant var Kirsten der nu er formand og i stedet for bliv Annemarie valgt som ny bilagskontrolant, det blev godkendt der blev klappet.

10. Evt.  intet.
Formanden takkede for god ro og orden.

__________________________________________________________________

_________

________