Generalforsamling

Generalforsamling ,  den 18. marts 2024

Åbning af generalforsamlingen
Formand Annemarie bød velkommen til generalforsamlingen.

Valg af referant 

Hannah rakte hånden op. Ingen modkandidater, Der blev klappet.
Hannah afbrød og sagde at generalforsamlingen er lovlig da annoncen har været i avisen til tiden

2 stemmetæller. Ingen meldte sig

Valg af dirigent.

Ib blev foreslået. Ingen modkandidat, der blev klappet. 

Formandens beretning.

Klubben blev stiftet 3. maj 1999 så i år er det 25 år siden.
Medlemstallet har været noget svingende i de år, men de sidste par år er der begyndt at gå lidt op ad og i 2023 var der 42 betalende medlemmer, og selv om der er nogle der holder op fordi de flytter, får andre interesser, eller andet kommer der stadig flere nye til end der holder op.

Det sidste år har der været 10-18 stk. når vi har været ude og spise, men den største spisning er sommerfesten hos Mogens der kommer altid mange.
Jeg synes at vi skal give Mogens en hånd for at lægge hus til.. Nytårs aften hos Mogens er også en aktivitet hvor der kommer lidt flere til hvert år.

Der har igen været lavet en del ture som:
Vordingborg festuge 
Sejltur med Friheden med spisning.
Waves festival i Vordingborg
tur til Nyord by
kulturnat i København m.v.

Og den der har været med er glade for turene, og det er noget vi forsætter med i 2024.

Der er også et madhold og et bowling hold og der er plads til flere hvis det har interesse.

 

Fremlæggelse af regnskab og budget. 
Mogens fremlagde regnskabet og det blev godkendt ingen spørgsmål.

Fremlæggelse af budget.
Mogen fremlage budget. Linda havde et spørgsmål om renter i banken. Mogens fortalte at der er forskel på renten om man er privat person eller om man er en forening. Buget blev godkendt.

Fastsættelse af kontingent.
Det er uændret. 275 kr. for det et års medlems skab.

Behandling af indkommende forslag.
Ingen forslag

Valg.
Mogens er på valg og ønsker genvalg. Ingen modkandidat. Mogens blev genvalgt og der blev klappet

Ib er på valg og ønsker genvalg. Ingen modkandidat. Ib blev genvalgt og der blev klappet.

de skal vælges en supp. i stedet for Pia. Gitte blev foreslået og hun sagde ja. ingen modkandidat og der blev klappet af Gitte.

Valg af bilags kontrollant. Hanni blev forslået der sagde ja og ingen modkandidat så der blev klappet af Hanni.

Valg af supp. for bilags kontrollant. Niels Christensen blev foreslået, og han sagde ja og ingen modkandidat så der blev klappet af Niels.

 

____________________________________________________

Personer som bestyrelsen består af i 2024

Formand: Annemarie Larsen

Kasserer: Mogens Rasmussen

Bestyrelsesmedlem: Niles Lundby

Bestyrelsesmedlem: Hannah Enghoff

Bestyrelsesmedlem: Ib Jensen

Suppleant: Gitte

Bilagskontrollant: Hanni Seidelin

Supp. Bilagskontrollant: Niels Christensen

Evt.

Klaus ville bare sige at de arr. han har været med til, at det har været rigtigt hyggeligt.

Annemarie kom igen med en opfordring til at medlemmer kommer med foreslag til aktiviteter så det ikke bare er bestyrelsen der bestemmer.

Klaus foreslog at vi gik ud og spiste og så i bio.

Hans foreslog at vi gik ud og spiste på Stacy Diners.

Formanden takkede for god ro og orden.

__________________________________________________________________

_________

________