Generalforsamling

Generalforsamling ,  den 2. marts 2023

Åbning af generalforsamlingen
Formand Kirsten bød velkommen til medlemmerne til generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er lovlig da annoncen har været i ugeavisen til rette tid.

Valg af referant og 2 stemmetællere

Bestyrelsen foreslog Hannah som referant og det blev godkendt.
2 stemmetællere. Gurli og Hanne rakte hånden op og det blev godkendt.

Valg af dirigent.

Hanni rakte hånden op og det blev godkendt.

Formandens beretning.

Året der har været gået, har været fint, vi har heldigvis ikke været udsat for, at vi skulle holde nogen form for nedlukning pga. Corona. så derfor har vi kunnet holde arr. som vi plejer.

Vi har været på vores sædvanlige gåture, rundt omkring søen ved Villa Galina i påsken, og en søndag eftermiddag valgte vi en tur rundt i Herlufsholm skoven. Begge ture blev afsluttet med hyggelig snak og kaffe, the og kage.

Vi har haft udflugt til bla. Hesede Hovedgård, fransk forår i Præstø, frugt festival i saxskøbing,
Højeruplund på Stevns, festuge i Vordingborg, opera i det fri og Nyvang

Klubben har spist på utallige cafeer og restauranter, og der har, for de fleste gange været hyggeligt. Men der kan opstå lidt udfordringer, især når nye koncepter dukker op her i byen. De fleste husker nok det første møde med Bones. Det fik virkelig smilet frem, for der skulle krydses af og skrives navne på. Det kan være en stor opgave at huske alt det.

Mogens har igen været så generøst at åbne sit hjem for klubbens medlemmer til sommerfesten. Været var særdeles smukt og der var sat pavilloner op i haven, så alle kunne sidde i skyggen for solen. Ved samme lejlighed, blev vi præsenteret for de flotte bannere han havde lavet, som senere skulle bruges til Foreningernes dag i Rådmandshaven.

og når vi nu snakker om foreningernes dag, så havde klubben, så havde klubben valgt at møde op til foreningernes dag som var i September. De flotte bannere som. Mogens havde lavet, blev sat op sådan at folk kunne se hvem vi var. De blev sat øverste dal af pavillonerne. Vi fik snakket med ret mange mennesker og fik vores budskab ud. Dagen endte dog med blæse godt op, så der var svært at holde på pavillonerne, men så kom Hanni forbi og hjalp til med at holde på teltpælene.

Igen her til Nytår åbnede Mogens igen sit hjem for klubbens medlemmer som ønsker en god aften i godt selvskab.

Jeg vil der til sige, at vi har en fantatisk god klub, hvor alle ønsker at gøre deres bedste for andre. Sørge for at nye føler sig velkommen, hjælper til med, når der er gøremål som dukker op. Tak, Tak til jer allesammen.

Tiden som formand, slutter for mit vedkommende. Det har været en opgave, som jeg har prøvet at løfte på bedste måde, jeg har prøvet at gøre mig umage. Jeg har også nydt alle de mange udfordringer, der følger med opgaven.

Men min kæreste og jeg ønsker mere tid sammen.

Tak til jer, tusind tak for den tillid i har vist mig.

Tak for ordet.

Fremlæggelse af regnskab og budget. 
Mogens fremlagde regnskabet og budget og det blev godkendt.

Fastsættelse af kontingent.
Det er uændret. 275 kr. for det et år.

Behandling af indkommende forslag.
Karin Boldt har sendt en mail til singleklubben og forslår en rejseklub for medlemmer der gerne vi ud at rejse. Karin har rejst mange steder og er god til tysk. Der var interesse fra nogle medlemmer men Karin er syg i dag så vi bringer emnet op igen til cafe møder.

Valg.
Kirsten Ønsker ikke genvalg.
Mogens læste op fra en SMS fra Annemarie Larsen der var syg. Hun ville gerne være formand. og hun blev valgt som formand. Der blev klappet.
Niels Lundby ønsker at blive genvalgt, men er syg. Han blev genvalgt. Der blev klappet.
Hannah ønsker genvalg og hun blev genvalgt. og der blev klappet.
Birgit Krøyer ønsker ikke genvalg som supp. Pia Crone meldte sig som supp. hun blev godkendt.
Hanni blev foreslået som bilags kontrollant og hun sagde ja. Der blev klappet.
Kirsten Gjedde foreslog sig selv til supp. for bilagskontrollant.

Evt.
Anne Marie som er nyt medlem i klubben bad om at bestyrelsen som er der nu ville præsentere sig så hun kan få ansigt på os. Så det gjorde vi. Vi får taget nye billeder til hjemmesiden.
Pia foreslog en tur til Bakken eller Tivoli
Linda Fladmose foreslog en tur i biografen til en god film.
Et medlem foreslog en tur til Nyord.

____________________________________________________

Personer som bestyrelsen består af i 2023.:

Formand: Annemarie Larsen

Kasserer: Mogens Rasmussen

Bestyrelsesmedlem: Niles Lundby

Bestyrelsesmedlem: Hannah Enghoff

Bestyrelsesmedlem: Ib Jensen

Suppleant: Pia Crone

Bilagskontrollant: Hanni Seidelin

Supp. Bilagskontrollant: Kirsten Gjedde

__________________________________________________________________

_________

________