Generalforsamling

Generalforsamling den 29. marts 2019 i lokale 217 på Grønnegades Kaserne.
Dagsorden.

1. Generalforsamlingen blev åbnet.

2. Valg af Dirigent   Bestyrelsen foreslog Per Christiansen som Dirigent og han blev godkendt.

3. Valg af referant og 2 stemmetællere   Hannah blev godkendt som referant. Alice Døssing og Leif blev valgt som stemmetællere.

4. Formandens beretning  Henrik fortalte om året der er gået og vanskelighederne ved at Inge, tidligere formand, gik af før tid. Alice spurgte til arr. der har været. Hvor mange fremmødte der var. Henrik svarede at bowling, madklubber og gå ud og spis fungerer godt. Men turene kunne vi godt bruge lidt flere af. Beretningen blev godkendt.

5. Fremlæggelse af regnskabet  John fremlagde regnskabet. Birgit spurgte hvordan kasse difference er opstået ? John svarede at det var han ikke helt klar over. Alice foreslog at det kunne være indtægter / udgifter i forbindelse med fester, eller måske et manglende bilag. Per Christiansen kunne fortælle at der var en der ikke havde betalt til De Hvide Svaner. Beløbet passede ikke sammen med antal af deltagere. Regnskabet blev godkendt.

6. Fremlæggelse af budget for 2019  John fremlagde det. Det blev kun fremlagt men ikke godkendt da man ikke kan forudse resten af år 2019.

7. kontingent  Beløbet er uændret 275 kr. for et år.

8. Behandling af indkommende foreslag  Der er ingen foreslag.

9. Valg af formand, bestyrelse medlemmer og suppleant.  Henrik blev genvalgt som formand. Bestyrelsen foreslog Mogens A. Rasmussen som kasserer og Mogens svarede ja. Ib Jensen var genvalgt. Pia Crone blev valgt som ny bestyrelsesmedlem ved en fuldmagt bestyrelsen havde fået, da hun ikke kunne være til stede. Pia Crone blev godkendt som nyt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen foreslog Birgit Krøyer som ny suppleant, som svarede Ja. Valg af bilagskontrollant og suppleant for bilagskontrollant. Per Christiansen forslog sig selv som bilagskontrollant og det blev godkendt. Alice Døssing blev valgt som suppleant for bilagskontrollant og hun blev godkendt.

10. Evt.  Birgit Krøyer spurgte til den sidste side i regnskabet og John fremlagde det. John Eigil spurgte om vi havde søgt om tilskud fra kommunen. Per svarede at det havde vi, men det er meget svært, da det skal være mere præcist hvad man skal bruge pengene til. Solveig forklarede om paragraf 79 som hun har erfaring med, men man kan ikke få støtte til busture. Alice foreslog at vi kunne søge hos land distrikt puljen. Solveig roste Hannah for arbejdet med nyhedsbrevet og at sende det til medlemmerne.

Per sluttede generalforsamlingen af ved at takke for god ro og orden.